Om oss!


GRUNNET KORONA ER AKTIVITENENE STERKT BEGRENSET!

Huset åpnet i 1958 og er bygdas naturlige samlingspunkt. Her arrangeres det fester, selskaper, dåp, konfirmasjoner, bryllup m.m.

 • Fast musikkøvingslokale for Lalm Musikkforening.
 • Lalm Pensjonistforening har pensjonistmøte hver måned.  
 • Haljan hver onsdag.
 • Lalm skule/barnehage bruker huset hver uke til forskjellige aktiviteter.
 • Allidrett, innebandy og annen trim  gjennom Lalm idrettslag.
 • Ungdomsklubb annenhver uke.
 • Hallingopplæring hver onsdag gjennom Vågå spel- og dansarlag.

Lalm Samfunnshus leies til: 
Fest. Dåp. Konfirmasjon. Bryllup. Begravelser. Dans. Basar. Teater. Revy. Auksjoner. Salgsmesser. Møter. Årsmøter. Styremøter. Trim. m.m.

Lokaler for utleie:
Storsal. Veslesal. Kjøkken. Scene. Møterom.  Garderober/dusjer.

Vi leier også ut: 
Kaffe/middags servise og bestikk. Stoler og bord. Duker.

Parkering:
Det er en stor parkeringsplass utenfor huset. Det er også er en lekeplass rett utenfor.

Hva har skjedd på samfunnshuset siden 2004?

 • 2004 Rehabilitering av en garderobe, nytt belegg og veggplater, nytt elektrisk anlegg. Nytt vanninntak til huset.
 • 2005 2 stk. nye varmtvannstanker.
 • 2006 Opp-pussing av siste garderobe, malt vegger/gulv. Nytt elektrisk anlegg.
 • 2007 Nytt brannvarslingsanlegg, rehabilitering av lokalet i 2 etg. (I forbindelse med utleie til barnehagen).
 • 2007 Nye lamper i storsal/veslesal/scene. Byttet ut pcb lamper.
 • 2008 Regulering/styring av varmtvann til garderober. Nye bordplater i veslesalen.
 • 2009 Utstillinger i gangen/vestibylen i 1. etg. med kleberhistorien, kvennberget og Lalm musikkforening.
 • 2010 Teleslyngeanlegg i storsalen og veslesalen.
 • 2011 Handicaptoalett i 2 etg.
 • 2012 Nye brannslanger i 1 og 2 etg. og brannslukkere.
 • 2013 Rehabilitering utvendig startet. Nye vinduer, nye dører i 2 etg., etterisolert, ny ytterkledning, drenert rundt huset, nye kloakkrør. Ny rullestolrampe/trapp bak huset.
 • 2014 Rehabiliteringen fortsatte, vinduer i 1 etg., grunnmursplater, planert utenfor, rep. av nedløpsrør og takrenner. Rep. av el-anlegg. Ny inntakskabel strøm.
 • 2015 Utsmykning av yttervegg (relieff), mot riksveien. Historien til Lalm på veggen. Nytt fyringsanlegg, rehab. av ventilasjonsanlegg startet.  Nye motorer til ventilasjonsanlegget. Utstillingen om klebereventyret på Bårstad. Gangen og trappegangen 1 etg. malt.
 • 2016 Totalrehabiliteringen av huset utvendig sluttføres. Nytt utstyrsrom (gammel veranda).  Utelys.
 • 2017 Varmeanlegg/ventilasjonsanlegget er ferdig rehabilitert. Ny handicapinngang i svalgangen ved hovedinngangen.  Rullestolnedgang til veslesalen fra gangen.  Nye/oppgradering av nødlys.  Akustikkmåling av storsal, scene og veslesal.  Nytt bakteppe og midtteppe på scena.  Veggene på scena ble malt.  Lyddemping av veslesal.
 • 2018 Nytt gulvbelegg på kjøkkenet, nytt rørsystem. Kombidamper montert.  Ny kran til vask på kjøkken. Nye kraner på wc.  Totalrehabilitering av lokalet oppe i 2 etg. Kjøkken/allrom/lager/kontor. Etterisolert på loftet over hele huset.
 • 2019 Lyddempet storsal og scene, nye lyddempende gardiner og takplater i storsalen, trespiler på veggene. Lyddempende takplater på scena. Nytt lys på kjøkkenet, ekstra lys i veslesalen.
 • 2020 Nytt lydutstyr i storsalen. Nytt gymutstyr.  Malt veggene/nye treplater i storsalen.  Sofaer, tv og div. utstyr til ungdomsklubb.
 • 2021 Pr. februar. Nytt scenelys i storsal/scene.  Relieffet over scena har fått nytt lys.  Lydutstyr i veslesalen.  Nytt gulv/gulvbelegg i veslesalen. Nytt sceneteppe.