Leiebetingelser


TIL LEIETAKERE 


For at vi på beste måte skal ta vare på huset vårt, og holde best mulig orden både på hus og inventar ber vi alle leietakere om å følgje de reglene som styret til hver tid bestemmer skal være gjeldende:

Det er svært viktig at alle som leier deler av huset bare bruker det arealet som utleier informerer om at de kan bruke.  Er noen i tvil, spør utleier om dette. Dersom noen bruker annet areal enn de leier, må de betale for dette etter gjeldende satser.

De leietakerne som bruker bord og stoler eller annet inventar, må sette dette på plass slik det stod da rommet/arealet ble tatt i bruk. Blir inventar/bygning skadet må dette erstattes.  Det skal vaskes opp det som leietakerne har brukt av kjøkkenutstyr. Ved tilgrising som oppkast, øl/brus, mat m.m. på gulv/vegger/møbler skal dette vaskes opp av leietaker.  Utenom dette er gulvvask inkludert i husleien.

Vær obs på brannfaren og ta hensyn til dette! (spesielt levende lys, røyking o.l.) Det er ikke lov å røyke inne! Røyk bare ute foran huset. Bruk egnet askebeger/sneipbøtte (ved inngangene). Gjør dere kjent med branninstruks, som alle leietakere får utdelt, og regler. Gjør dere kjent hvor brannvernutstyr er!  Det henger et pulverapparat på kjøkkenet, og i kjellergangen. Det henger også et pulverapparat i gangen ved toalettene. Rømningsveier er skiltet.  Ved brann les instruksen ved brannskapet ute i gangen. Det er direkte brannvarsling til 110.  Bruk avtrekksvifte på kjøkkenet ved steking og ved bruk av oppvaskmaskin.

OBS! Søppel fra alle rom tas ut i container. (nøkkel henger i et rødt nøkkelskap inne på lageret ved kjølerommet)

Alle bord/stoler og benker SKAL tørkes rene og stoler sette opp etter bruk!

HOLD ORDEN I SKAPENE. Sett ting tilbake på plass der det skal stå. Se liste eller på innsiden av skapdørene.

Styret mener at både huseier, leietaker og hele bygda er best tjent med at disse reglene blir fulgt, og at huset blir brukt på en mest mulig skånsom måte.

Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid med leietakerne.

STYRET!