Støttelaget

Julemesse 16. desember 2012

Støttelaget til Lalm Samfunnshus besår av en til to representanter fra hvert lag og forening som sitter i styret i samfunnshuset.

Støttelaget er pådrivere til basar, middagssalg og julemesse hvert år.

Dette er mennesker med mye pågangsmot og velvilje til å ta i et tak for samfunnshuset.

Tusen takk til støttelaget, de gjør en fantastisk jobb!